Organigramă și ROI


ROF


Carieră

Centralizator rezultate finale concurs post Inspector de specialitate IA - Serviciul Administrativ si Registratura

Centralizator rezultate finale concurs post sofer - Serviciul Administrativ si Registratura

Centralizator rezultate proba interviu post inspector de specialitate IA - Serviciul Administrativ si Registratura

Centralizator rezultate proba interviu post sofer - Serviciul Administrativ si Registratura

Centralizator rezultate proba scrisa Inspector de specialitate  - Serviciul Administrativ si Registratura

Centralizator rezultate proba scrisa sofer - Serviciul Administrativ si Registratura

Centralizator selectie dosare inscrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de sofer

Centralizator selectie dosare inscrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate

Centralizator selectie dosare inscrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCURESTI - consilier juridic, inspector de specialitate si sofer

Cerere de inscriere in concurs

Declaratie cazier judiciar

Erata la centralizatorul cu rezultatele finale nr. 2522/27.10.2020-pentru ocuparea posturilor vacante de Sofer

Contestatie sofer si rezultate finale

Rezultate finale auditor

Rezultat final inspector marketing

Rezultat final consilier juridic

Rezultate finale compartiment medical si metododologic

Rezultate proba interviu Sofer

Rezultate proba interviu Auditor 1A

Rezultate proba interviu RU

Rezultate proba interviu juridic

Rezultate proba interviu marketing

Rezultate proba interviu PSI/SSM

Rezultate la proba scrisa+programare interviu posturi Sofer

Rezultatele la proba scrisa + programare interviu post Auditor

Rezulate proba scrisa inspector RU si programare interviu

Rezulate proba scrisa consilier juridic si inspector de specialitate marketing, programare interviu juridic

Rezultate proba scrisa Inspector de specialitate Compartiment medical, metodologic, PSI și SSM

REZULTATE SELECTIE DOSARE 

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI

ANUNT SUSPENDARE CONCURSURI PE PERIOADA STARII DE ALERTA CONFORM LEGII 55/2020 IN BAZA ART.27

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI - AUDITOR SI SOFERI
Cerere de inscriere concurs

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI - CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR SPECIALITATE METODOLOGIC SI INSPECTOR MARKETING

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI BJRU

Rezultat concurs inspector de specialitate administrativ

Rezultat concurs inpsector de specialitate economic

Rezultat concurs referent economic

Anunt concurs inspector de specialitate birou juridic si resurse umane

Rezultate interviu concurs inspector de specialitate serviciul adiministrativ

Rezultate interviu concurs referent economic

Rezultate interviu concurs inspector de specialitate economic

Rezultate proba scrisa - concurs inspector de specialitate economic

Rezultate proba scrisa - concurs inspector de specialitate administrativ

Rezultate proba scrisa - concurs referent IA

Anunț concurs pentru postul contractual inspector de specialitate compartiment marketing

Anunț concurs pentru posturi contractuale consilier juridic si inspector de specialitate compartiment PSI SSM 2020

Rezultate selectie dosare la concursul pentru postul de referent - Serviciul Economic.

Rezultate selectie dosare la concursul pentru postul de Inspector Specialitate IA Serviciul Economic.

Rezultate selectie dosare la concursul pentru postul de Inspector Specialitate IA Serviciul Administrativ.

Erata concurs posturi contractuale

Anunț concurs pentru posturi contractuale 2020

Centralizator rezultate finale concurs post sofer

Centralizator rezultate finale post inspector de specialitate economic

Centralizator rezultate finale concurs inspector de specialitate administrativ

Centralizator rezultate proba interviu sofer

Centralizator rezultate proba interviu inspector de specialitate administrativ

Centralizator rezultate proba interviu inspector de specialitate economic

Programare proba interviu sofer

Programare proba interviu inspector administrativ

Centralizator rezultate proba sofer

Centralizator rezultate proba inspector economic

Centralizator rezultate proba inspector administrativ

Centralizator selectie dosare concurs post inspector de specialitate administrativ si registratura

Centralizator selectie dosare concurs post inspector de specialitate economic

Centralizator selectie dosare concurs post sofer

Anunț concurs pentru posturi contractuale

Centralizator cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate - Compartiment Achizitii, Investitii (24.09.2018 / 28.09.2018)

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate - Compartiment Achizitii, Investitii

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate - Compartiment Achizitii, Investitii (24.09.2018)

Concurs expert si inspector specialitate – Achizitii si Investitii

Anunt concurs: Inspector de specialitate

Anunt concurs: Casier

Anunt concurs: Sofer

Centralizator concurs: Sofer

Centralizator concurs: Inspector de specialitate

Centralizator concurs: Inspector de specialitate

Centralizator concurs: Inspector de specialitate

Centralizator concurs: Casier

Rezultate probe scrise si programare interviuri

Rezultate proba interviu

Centralizator rezultate finale


Proiect sustinut de Primaria Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Parteneri EHF

Sponsori și Parteneri