EHF Final 4 – Regulament de ordine interioara

1. Intrarea participantului la manifestația sportivă poate fi permisă în cazul în care:

• Dispune de bilet de intrare, abonament sau altă legitimație valabilă care-i asigură accesul.

• Datele personale de pe bilet, abonament sau cartela de club corespund cu datele personale care figurează în legitimația cu care se face dovada identității.

• Nu se află în mod vădit sub influenta băuturilor alcoolice, al stupefiantelor sau al altor substanțe narcotice.

• Nu deține asupra sa băuturi alcoolice, stupefiante, sau obiecte care periclitează desfășurarea manifestației sportive, siguranța personală sau materială a altora, sau deținerea cărora este interzisă de lege, respectiv introducerea lor la manifestația sportivă a fost interzisă de organizator.

• Nu deține asupra sa inscripții, drapele sau alte însemne autoritare interzise de lege care instigă la ură împotriva altora.

• Nu se află sub efectul excluderii, sau al interzicerii participării la manifestații sportive din cauza unor contravenții. • Acceptă percheziția vestimentară și a bagajelor sale.

• Acceptă că în timpul manifestației sportive se pot face despre el înregistrări video și sonore în locurile stabilite de lege.

• Acceptă că organizatorii pot verifica pe durata manifestației sportive în mod continuu respectarea celor prevăzute în Regulamentul de ordine interioară.

2. Organizatorii și polițiștii care asigurară siguranța manifestației au dreptul să percheziționeze îmbrăcămintea și bagajele, să stabilească identitatea și să rețină sau să îndepărteze participantul de la manifestație.

3. Participantul poate intra în incinta bazei sportive doar prin poarta indicată pe bilet, pe abonament sau pe invitație, poate merge doar pe traseul indicat la sectorul său, poate ocupa doar locul indicat pe bilet, abonament sau invitație. Poate să părăsească baza sportivă – dacă nu sunt alte dispoziții din partea organizatorului, aranjorului sau poliției – doar prin punctul de intrare.

4. Dacă cineva intră în zona închisă pentru spectatori sau un anumit grup de spectatori sau aruncă ceva în acea zonă, comite o infracțiune. Persoana care a comite încălcarea va fi reținută de către organizatori și predată poliției.

5. Participantul la manifestația sportivă:

• Are obligația de a respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară, prevederile stabilite de organizator, indicațiile acestuia.

• Nu poate efectua o activitate care conturbă sau zădărnicește, sau periclitează siguranța personală sau materială a participanților la manifestația sportivă.

• Nu-și poate masca fata în mod intenționat, nu poate să se opună verificării identității.

• La meciurile internaționale organizate de către Federația Internațională nu poate consuma băuturi alcoolice în incinta bazei sportive. La meciul Cupei Ligii / Campionilor Maghiari vânzarea și consumul de băuturi alcoolice cu conținut de alcool de maxim 5% este posibil doar cu acordul organizatorului.

• Are obligația de a respecta prevederile referitoare la fumat.

• Nu poate manifesta un comportament care poate fi apreciat ca fiind rasist, instigator la ură.

• Poate afișa pancarte sau drapele pe garduri, balustrade doar cu aprobarea organizatorului sau organului de organizare.

• Are obligația de a părăsi locul de desfășurare al manifestației sportive la apelul organizatorului sau al poliției.

6. În cazul în care nu respectă cele prevăzute în regulamentul de ordine interioară, acesta va fi îndepărtat de la manifestația sportivă sau reținut până la sosirea poliției.

7. Spectatorul, respectiv în cazul mai multor vinovați cei participanți la producerea prejudiciului, sunt responsabili în mod solidar pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea prevederilor de siguranță. Responsabilitatea de despăgubire nu afectează responsabilitatea contravențională sau penală a spectatorului. Cel care a cauzat prejudiciul are obligația să plătească organizației sportive toate pagubele produse.

8. Pentru a organiza în condiții de siguranță evenimentele sportive, organizatorul:

• Informează participantul despre condițiile de intrare, modul de controlare și posibilitatea de îndepărtare de la manifestație pe afișe bine vizibile, prevăzute cu pictograme și actualizate în afara terenului de sport și în incinta acestuia – în limbile maghiară, engleză și germană și în limba țării organizației de sport oaspete din străinătate -. Organizatorul se ocupă de preluarea în mod documentat, păstrarea în siguranță și predarea celui îndreptățit, în momentul plecării, a obiectelor care în baza regulamentului de ordine interioară nu pot fi introduse. În cazul în care proprietarul obiectelor preluate pentru păstrare nu se prezintă în termen de două ore de la încheierea evenimentului sportiv, aranjorul sau organizatorul procedează în conformitate cu regulile de păstrare cu responsabilitate.

• Are dreptul de a observa locația evenimentului sportiv, la punctul de intrare, în spațiul public al terenului sportiv și în locurile de parcare atribuite, cu camere care permit identificarea individuală a participanților, să le înregistreze și să le gestioneze în conformitate cu prevederile legii.

9. Organizatorul a încheiat un contract de asigurare de răspundere pentru participanți.

10. Pentru ca spectatorii să poată părăsi în siguranță baza sportivă, poliția poate reține spectatorii în baza sportivă până la părăsirea de către grupurile de spectatori adverși a bazei sportive, a zonei asigurate de poliție, respectiv a traseului suporterilor asigurat de poliție.

11. În cazul în care manifestația sportivă nu mai are loc, respectiv se organizează fără spectatori sau cu un număr redus de spectatori, contravaloarea biletului de intrare se returnează în termen de trei zile lucrătoare. În cazul în care manifestația sportivă s-a întrerupt, biletele de intrare sunt valabile la manifestația repetată.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave us a reply

You must be logged in to post a comment.

Abonare newsletter

CITIȚI ÎN CONTINUARE

Like & share