Sportul şi-a dovedit caracterul educativ – formativ în toate etapele de dezvoltare a omenirii, indiferent de tipul de societate şi ideologie, acţionând pentru sănătate, socializare, dezvoltare economică şi dezvoltarea personalităţii umane în ansamblul ei.

Promovând respectul pentru organismul propriu şi al altora, educaţia fizică şi sportul se constituie în forme de educaţie pentru sănătate. Sportul joacă un rol deosebit în menţinerea sănătăţii fizice şi mentale, în menţinerea unui stil de viaţă favorabil sănătăţii. În ultimii ani, în oraşe, în special dar şi în mediul rural, au apărut boli ale civilizaţiei care sunt consecinţa directă a unei nutiţii greşite coroborată cu lipsa practicării mişcării, a activităţii sportive. Mijlocul cel mai eficient şi ieftin al luptei împotriva obezităţii şi a bolilor generate de aceasta este sportul, mişcarea zilnică.
Creşterea proporţiei populaţiei care face sport, în mod regulat, poate avea ca rezultat o economisire considerabilă prin diminuarea considerabilă a cheltuielilor cu serviciile medicale, cu compensarea reţetelor şi cu concediile medicale.

Misiunea C.S.M.B. este de a contribui prin mijloacele specifice sportului la educaţia cetăţenilor municipiului Bucuresti pentru sănătate fizică şi psihică, creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea performanţei sportive.
Există o legătură bilaterală condiţională între nivelul de educaţie şi productivitate într-o economie sănătoasă şi nivelul participării în activităţile sportive. Practicarea sportului la nivelul comunităţii conduce la creşterea incluziunii sociale.
Misiunea C.S.M.B. constă de asemenea în promovarea pe plan organizatoric a parteneriatului public – privat într-un cadru legislativ consacrat.
Educatia prin sport reprezinta unul din scopurile primordiale ale CSMB, dezvoltarea Centrului de Copii si Juniori fiind marea provocare a actualei conduceri a clubului, la solicitarea expresa a Consiliului General a Municipiului Bucuresti.
Viitorul sportului romanesc este in scoala! Investind in copii si juniori, investim in viitorul Romaniei!